Romantiek – Impressionisme – Neo-Impressionisme: de kracht van het kijken

De negentiende eeuw was een roerige periode door de Franse en de industriële revolutie. Al eeuwen heersende normen en afspraken over kunst veranderden plotseling onder invloed van de Romantiek, het Realisme en (Post-)Impressionisme.
De Romantiek’ kende haar hoogte­punt in de eerste decennia van de 19e eeuw. In reactie op het rationalisme van de 18e eeuw, wilden de Romantici een wereld creëren waarin de verbeel­ding, dromen en fantasieën centraal konden staan. Dit nieuwe levens­gevoel was naast de literatuur en muziek ook sterk aanwezig in de schil­derkunst. Een aantal ideeën over kunst die destijds geformuleerd zijn, zijn nog steeds gangbaar.

Rond 1850 ziet men echter, dat kunstenaars zich gaan afwenden van de idealen van de Romantiek. Als reactie op de Romantiek ontstaat het zogenoemde Realisme. Dit stelt, geheel in tegenstelling tot de Romantiek, dat slechts het direct zichtbare als thema voor de schilderkunst geschikt is. Deze ideeën krijgen ook grote navolging in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw, met de Gouden Eeuw als inspiratiebron. Erg bekend zijn de schitterende landschappen van de Haagse school (Maris, Mesdag).

Het Impressionisme, een stroming in de schilderkunst, is in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan in Frankrijk. Ze begon als een tegendraadse beweging tegenover de toen algemeen gewaardeerde (en officieel door de staat erkende) Classicistische Academische kunst. Uiteindelijk ontwikkelde het Impressionisme zich tot een totaal nieuwe stijl die aan de wieg stond van het modernisme van de twintigste eeuw; gericht op de beleving van het moment en thema's uit het 'moderne leven'. Na 1886 werd hun vernieuwende rol voortgezet door Neo- en Post-Impressionistische groeperingen, waarmee de cursus zal eindigen.


Met de cursus verdiept u zich in:

  • De Romantiek in Duitsland (Friedrich, Runge), Engeland (Turner, Constable) en Frankrijk (Géricault, Delacroix).
  • De school van Barbizon (Corot, Rousseau).
  • Het Realisme (Courbet).
  • De Haagsche School (Maris, Mesdag).
  • Impressionisme met Manet, Monet, Morisot, Renoir en Degas
  • Japonisme en pointillisme
  • Post-impressionisme met het symbolisme (Gauguin, van Gogh, Munch, Rodin, Cezanne)
  • Art Nouveau en Neo-impressionisme

Le Bassin aux nymphéas, Claude Monet, olieverf op doek, 88 x 93 cm., 1899, Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet-Waterlilies.jpg#/media/File:Claude_Monet_-_Water_Lilies_and_Japanese_Bridge.jpg

Duur cursus 8 x 2 uur (incl. pauze met koffie en thee)
Kosten 175
Min. deeln. 4
Max. deeln. 8
Aanmelding info@veroniqueschrama.nl